Pædagogisk praksis

Brøndby Gymnasiums pædagogiske praksis tager udgangspunkt i gymnasiets værdigrundlag om synlighed, styrke og sammenhæng.

Elevernes læring skal være synlig og bidrage til at styrke deres faglige niveau samt skabe sammenhæng mellem deres personlige og intellektuelle udvikling.

Hver eneste elev skal opleve at gennemgå en positiv udvikling med opmærksomhed og mange forskellige arbejdsmetoder. Undervisningen skal understøtte gymnasiets bærende profil som et digitalt gymnasium med et særligt tilbud til meget idrætsaktive elever.

Al undervisning inddrager it og sigter mod, at eleverne er medskabende og aktive.

Kvaliteten i undervisningen evalueres løbende i en formativ proces mellem lærer og elever med inddragelse af studiebøger.