Indsatsområder

De overordnede indsatsområder, som Undervisningsministeriet beslutter, vil også i skoleåret 2020-21 omhandle:

 • Eksamenskarakter
 • Løfteevne
 • Dropout
 • Trivsel
 • Gennemførsel

 Hertil kommer de lokale indsatsområder, som vi har valgt for skoleåret: 

 •  HF
 •  Gymnasiets 3 fokusområder
 •  Evaluering

De lokale indsatsområder koncentrerer sig ift. HF om en styrkelse af HFs integrering i BGs miljø samt en tilfredsstillende afvikling af 2.HF-forløbet med klar fokus på projektperioder, vintereksamen og SSO.

Gymnasiets 3 fokusområder står i centrum for indeværende skoleår. Dels for at styrke en fælles grundforståelse omkring idræt, IT og nærvær, dels for at etablere nærvær som den ”nye” stærke værdi i vores læringsmiljø. Vi opererer på 3 niveauer:

 • Grundforståelsen, som adresserer en skolebaseret efteruddannelse; 
 • Spidskompetencer, som skal kvalificere ressourcemedarbejdere indenfor hvert af indsatsområderne
 • Strukturel tilpasning af organisationen i overensstemmelse med de 3 fokusområder.

Indsatsområdet, evaluering, er en gammel kending, som har været aktuel hele tiden, men som nu får en øget betydning, da evalueringsområdet i relation til HF-linjen er en mere kompleks størrelse. Det skal vi udforske mhp. kompetenceudvikling og procedurebeskrivelser.

Ang. evaluering og de lokale indsatsområders placering i BGs kvalitetssystem se mere her

 

PS/okt 2020