BGs antimobningspolitik
-Et gymnasium med trivsel og tryghed!

Brøndby Gymnasium er den lille skole, hvor alle kender hinanden på tværs af klasser og årgange, og hvor vi alle passer på hinanden! Vi vil fastholde og forbedre det gode, nære miljø. Vi vil forebygge mobning og sikre et trygt læringsmiljø.

Læs mere her om hvad BG gør for at sikre god trivsel og forebygge mobning