Idrætskoordinator

Det kræver god planlægning og stærke mentale evner at tage en ungdomsuddannelse som atlet. Derfor har Brøndby Gymnasium 2 idrætskoordinatorer, som er her for at hjælpe netop dig. Typisk består hjælpen i planlægningsmæssige ting, men du bliver også en mere reflekteret og mentalt stærkere person af at arbejde med lifeskills, som tager udgangspunkt i den måde, Team Danmark arbejder med elitesportsfolk på.

Idrætskoordinatorerne er dit bindeled mellem lærerne, studievejledningen og din træner/klub. Det er idrætskoordinatorerne, der i samarbejde med teamlærerne holder sig ajour med din trivsel og særlige udfordringer.

Idrætskoordinatorerne arbejder desuden sammen med sekretærerne omkring koordineringen af ekstraundervisning. Dette er specielt relevant for Team Danmark godkendte elever.

Idrætskoordinatorerne lytter til dig og hjælper dig med at lære, hvordan fokus bedst muligt kan bevares, når opmærksomheden ofte skifter mellem skole og idrætsliv. Desuden organiserer idrætskoordinatorerne BG’s atletforum.

Læs mere om Brøndbymodellen - idræt her

 

Thomas Anker E-mail: 'ta' + '@' + 'brgym.dk'
Thomas Anker E-mail: 'ta' + '@' + 'brgym.dk'