Idræt

På Brøndby Gymnasium går idrætten på 2 ben.

For det første er det vores mål, at du skal kunne tage din studentereksamen eller HF samtidig med, at du dyrker sport eller idræt i din fritid på et hvilket som helst niveau.

For det andet er vi stolte over, at idræt rent fagligt er en integreret del af vores Sport HF på B-niveau, og at vi på STX kan tilbyde idræt på det højest mulige gymnasial niveau dvs. idræt A.

Gennem vores arbejde med og udvikling af Brøndbymodellen er det vores erfaring, at der kan være behov for en særlig hjælp og støtte, hvis du dyrker din idræt 4 gange om ugen eller mere. Gør du det, og passer du din morgentræning tirsdag og torsdag, kan du blive godkendt som BG-atlet og nyde godt af de tilbud, der er i Brøndbymodellen. Tilbuddet er altså unikt i og med, at det ikke kun er for eliteudøvere men også for udøvere på konkurrenceniveau. Fælles er, at vi tager særlige, individuelle hensyn i forhold til dine trænings- og kampprogrammer, hvilket kun lader sig gøre gennem omhyggelig planlægning, god kommunikation og virtuel undervisning.

For yderligere at imødekomme dig som elev med interesse i fodbold, håndbold, fysisk træning, svømning, badminton, eSport eller dans tilbyder vi morgentræning på højt plan med topkvalificerede trænere som supplement til din normale klubtræning. Det er målet at optimere samarbejdet mellem vores og klubbernes trænere, så tilbuddet passer bedst muligt til dig som atlet.

Særlige forhold gælder for elever med en Team Danmark-godkendelse. For med den kan du selv vælge, om du vil tage din studentereksamen på 3 eller 4 år. Det er individuelt, hvad der passer bedst til dig, og vi har også mulighed for at rådgive dig i forhold til dit valg som Team Danmark elev, hvad enten du vælger at læse i 3 eller 4 år. Som HF-elev kan du vælge at forlænge din ungdomsuddannelse fra 2 til 3 år med samme vejledningsmuligheder som på STX.

Derudover tilbyder Brøndby Gymnasium som det eneste gymnasium i hovedstadsområdet Idræt på A-niveau. Det giver dig mulighed for faglig fordybelse i idrætsfaget på højeste gymnasiale niveau. Læg mærke til at du godt kan være fagligt interesseret i idrætsfaget uden at dyrke meget idræt i din fritid og være BG-atlet. Du kan altså godt vælge idræt på A-niveau i din studieretning uden at være BG-atlet.

Omvendt kan du også godt dyrke meget idræt i din fritid uden at have lyst til den faglige fordybelse i idræt på B- eller A-niveau. Det kommer helt an på dit valg af studieretning på STX, mens vores sports-HF har idræt på B-niveau som en integreret del af uddannelse.

Pointen er, at dit valg af studieretning på STX ikke har noget at gøre med din status som BG-atlet. Vi har frit valg på alle studierretningerne for alle vores elever. Det er vi et af de eneste gymnasier i landet, der kan tilbyde.

Læs mere om Brøndbymodellen og studieretninger her

Læs også om vores tilbud om linjeidræt her