Sport HF på Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium udbyder den 2-årige HF-uddannelse, der dog i særlige tilfælde kan strækkes over 3 år (se Brøndbymodellen).

Vi kalder vores HF-uddannelse for Sport HF, fordi vi har sammensat en HF-pakke, der lægger vægt på sundheds- og idrætsfagligheden. Sport HF på Brøndby Gymnasium retter sig mod de mellemlange videregående uddannelser.


 
 

HF-eleverne skal opnå faglig indsigt og studiekompetence, der gør dem i stand til at træffe det rigtige uddannelsesvalg efterfølgende. Eleverne skal udvikle fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer, hvor kravene til samarbejde, selvstændighed og sans for at opsøge viden er centrale.

HF-uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

I HF-uddannelsen er fagligheden nært forbundet med fagenes professionsrettede perspektiver. Der lægges derfor i undervisningen vægt på såvel det teoretiske som professionsrettede, herunder fagenes anvendelse i relation til videre uddannelse og job.

Den 2-årige uddannelse til HF-eksamen består af 4 semestre, hvor der undervises i obligatoriske fag, faggrupper, fagpakker og valgfag. Der indgår et antal faglige projekt- og praktikforløb fordelt over den 2-årige uddannelsesperiode, så eleverne konkret oplever, hvad fagene kan bruges til.

På Sport HF-uddannelsen på Brøndby Gymnasium er de obligatoriske fag og niveauer samt faggrupper for alle elever følgende:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • En naturvidenskabelig faggruppe med fagene biologi C, geografi C og kemi C
  • En kultur- og samfundsfags faggruppe med historie B, samfundsfag C og religion C
  • Psykologi C

Brøndby Gymnasiums valgfag er:

  • Matematik B
  • Psykologi B

Fagpakken på Brøndby Gymnasiums Sport HF:

  • Idræt B i kombination med enten matematik B eller psykologi B

HF-elevernes faglige udbytte af undervisningen evalueres løbende med henblik på den enkelte elevs mål for egen udvikling. Der gives ikke standpunktskarakterer.

HF-uddannelsen afsluttes med eksamen efter andet, tredje og fjerde semester i afsluttende fag.

Læs mere om Sport HF her samt studieretninger
her