BGs alkoholpolitik

(Bilag til studie- og ordensreglerne)

Brøndby Gymnasium er en ungdomsuddannelsesinstitution og det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område.

Efter aftale med gymnasiets ledelse kan der gives tilladelse til indtagelse af alkohol i forbindelse med skolearrangementer.

På Brøndby Gymnasium betyder det konkret, at alkohol som øl og cider kan købes til festerne, til Galla og til caféarrangementerne.
Det er ikke tilladt at møde op på gymnasiet i påvirket tilstand.

Fælles arrangementer som er alkoholfrie:

 • 1.årgangs intro-tur
 • Ture, som er ud af huset
   

Fælles arrangementer, hvor der er mulighed for udskænkning efter tilladelse:

 • BG fester
 • Fredagscafé
 • Galla
 • 3.g-2.hf julefrokosten
   

Fester og caféer på BG:

 • Det er ikke tilladt at medbringe egen alkohol til fester og caféarrangementer
 • Der kan købes vand, øl og cider til festerne
 • Eleverne må ikke komme fulde til festerne
 • Der visiteres i indgangen


Studieture:

 • Studieturene er en faglig og social tur, som foregår i skolens regi og følger skolens ordensregler
 • Lærerne kan efter aftale give tilladelse til, at eleverne må indtage alkohol med måde. Det er individuelt og kan aftales fra studietur til studietur
 • Lærerne er ledelsens repræsentant under studieturen og deres regler skal derfor følges
   

Sanktioner ved overtrædelse:

 • Første gang der sker overtrædelse af alkoholreglerne, bortvises eleven fra igangværende aktivitet og tildeles en skriftlig advarsel
 • Ved gentaget overtrædelse af alkoholreglerne bortvises eleven fra igangværende aktivitet og udelukkes fra tilsvarende kommende aktivitet efter konkret ledelsesmæssigt skøn:
 •  
 • Almindelig, dagligdags undervisning – udelukkelse fra undervisningen i 5 hverdage
 • Fester og fælles arrangementer med alkohol – udelukkelse resten af skoleåret
 • Studietur – hjemsendelse

 

Elevrådet september/oktober 2017

Konfirmeret af rektor & bestyrelse 26.10.2017

Justeret 25.9.2019