Diverse info

Betaling
Brøndby Gymnasium er en privat selvejende institution. Det koster derfor 2.150 kr. pr. måned at gå på BG 
(12 mdr. om året) – læs mere her

 

Computer – “bring your own device”

På Brøndby Gymnasium bruger vi bærbare computere i undervisningen, som du selv skal medbringe. Computeren skal være en Windowsbaseret pc eller en Mac.

Vi yder ikke service på elevernes computere. Vi hjælper dog gerne, hvis muligt.

     

Tekniske krav

Udstyret skal kunne forbindes til vores trådløse netværk og have ledig HDplads min. 20 GB. Hvis udstyret er indkøbt inden for de seneste år, bør der ikke være nogle problemer.

Office-pakke

Alle elever på Brøndby Gymnasium har adgang til Office-pakken (Office 365), som kan bruges på op til fem    forskellige enheder. Officepakken samt øvrige programmer stilles til rådighed, så længe du er elev på skolen.

 

E-mail

Du vil få en e-mailadresse på skolen via Officepakken (Outlook). Det er vigtigt, at du læser den dagligt, da det er her, vi sender dig informationer.


Ferieplan
For at opretholde et godt studiemiljø i din klasse er det vigtigt, at du kun afholder ferie i skolens ferier:

Se ferieplanen her

 

Fripladstilskud
Fripladskassens formål er at yde tilskud til elevernes skolepenge afhængig af indtægtsmæssige forhold.

Vær opmærksom på at fripladskassens midler er meget begrænsede!

Læs mere om kriterierne her

 

Frokost
Brøndby Gymnasium tilbyder eleverne frokost og frugt hver dag, hvilket er inkluderet i skolepengene. Du behøver derfor ikke medbringe madpakke.
I enkelte perioder, så som eksamensperioder, bliver der dog ikke serveret frokost, idet kantinen benyttes som eksaminationslokale. Læs mere om vores frokostordning her

 

Introforløb og introtur

Der er introdage torsdag og fredag i den første uge, hvor du vil møde dine klassekammerater og lærere, lave forskellige sociale aktiviteter samt blive introduceret til gymnasiets it-systemer. Derudover har vi introtur og introfest i slutningen af august. 


Lektiecafé
Vi tilbyder lektiecafé en-to gange om ugen. I lektiecaféen kan du både få faglig hjælp fra lærere, lave lektier og arbejde i selvvalgte studiegrupper.


Lommeregner
Det er ikke nødvendigt at medbringe din egen lommeregner, da vi har licens til matematikprogrammet Maple.


Ordbøger
Vi har abonnement på online ordbøger til engelsk/tysk/spansk. Du behøver derfor ikke selv at anskaffe disse ordbøger.


Papir/skriveredskaber
Du skal medbringe et lille penalhus med skriveredskaber, samt i sjælne tilfælde papir/kladdehæfter, idet det meste kan hentes digitalt.


Samtykke
For at kunne behandle visse af dine persondata, skal vi have en samtykkeerklæring fra dig. Denne bedes du udfylde her 

 

Skab
Du har mulighed for at låne et skab på skolen ved henvendelse til pedellen. Medbring egen hængelås.


Skema
Ved skolestart får du et personligt login til vores skemaprogram www.lectio.dk, så du kan følge med i dit skema.

Skemaet justeres løbende, så gør det til en god vane at tjekke det dagligt.


Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Du er berettiget til SU fra det første kvartal efter du fylder 18. Læs mere om ansøgning, betingelser m.m. på www.su.dk.


Studiekort
Der vil blive taget billeder til studiekort i forbindelse med skolestart. Indtil du modtager studiekortet, kan du dokumentere, du går på Brøndby Gymnasium, ved at printe en klasseliste, som fremvises sammen med billedlegitimation.


Ungdomskort
Ungdomskortet fungerer som et månedskort - men bare billigere.
Med ungdomskortet kan du rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde, og derudover giver ungdomskortet dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Læs mere eller bestil på www.ungdomskort.dk