Traditioner på BG

 • Fester
  Skolen afholder ca. fem fester om året - heriblandt introfest, vennefest og gallafest.
   
 • Fredagscafé
  finder sted fem gange i løbet af året med skiftende temaer
   
 • Studentermiddag:
  Onsdagen før dimissionen bliver vores studenter inviteret til middag på skolen.  Sammen med gymnasiets ledelse og medarbejdere bliver der spist, hygget og underholdt. Desuden kan der holdes takketaler :-)
   
 • Intro 1 - Hyttetur
  Under intro ugen kommer alle 1.g’ere og 1.hf'ere på en hytte-telttur sammen med lærere og skolens tutorer.
   
 • Intro 2
  Finder sted for alle 1. årgangselever efter valg af studieretning. Formålet er at blive godt rystet sammen til resten af studietiden
   
 • Julehygge
  Sidste skoledag inden juleferien starter vi altid dagen med fælles morgenbrød i kantinen og diverse juletaler, sange mm. Derefter står den på julefodbold arrangeret af eleverne i stadionhallen.
   
 • Linjeidræt
  Brøndby Gymnasium tilbyder vores elever professionel træning i fodbold, håndbold, svømning, dans, bordtennis, eSport samt fysisk funktionel træning en til to morgener om ugen som supplement til klubtræningen og uden for fagrækken. Tilbuddet er frivilligt, men har du tilmeldt dig forventes det selvfølgelig, at du møder op, og derfor fraværsregistreres der. Læs om tilbuddet her
   
 • BG-festival
  Hvert år i oktober måned afholder vi en festival, hvor 4. klasser fra omegnens  folkeskoler prøver kræfter med lidt utraditionelle sportsgrene og får en sjov og aktiv dag. Det er vores 2.g-klasser, som står for dette arrangement.
   
 • Studietur
  Vores elever kommer på studietur med deres studieretningsklasse og -lærere. Denne tur ligger i 2.g i september eller april måned afhængig af studieretningen.
   
 • Første skoledag i decembermåned
  Den første skoledag i december bliver der julehygget, og klasselokalerne bliver pyntet. Det bedst pyntede klasselokale med tilhørende præmieoverrækkelse til juleafslutningen.
   
 • Fodbold og håndbold
  BG deltager hvert år i DM i gymnasiefodbold og gymnasiehåndbold  med et pige- og et drengehold.
   
 • Minihåndboldturnering
  En gang om året afholdes der en mini håndboldturnering for elever og lærere.
   
 • Elevrådscamp
  Elevrådet mødes en hel dag med forskellige oplægsholdere og diskussioner midt i april
   
 • Små tre-dages ture
  Kan f.eks. være kanosejlads eller overlevelsestur i Vestjylland med biologi og idræt samt forårstur til Hamborg, Berlin med tyskA eller Madrid med spanskA.
   
 • Idrætsdag
  Eleverne prøver kræfter med længde- og højdespring, kugle og spydkast m.m. og har mulighed for at blive rekordholder.
   
 • Elevaktivitetsdag.
  Underholdende dag med udfordringer arrangeret af eleverne med Elevrådet som tovholder. 
   
 • Digital dannelsesdag for alle elever
  I september afholdes der en digital dannelsesdag for alle elever med bl.a. foredrag og gruppearbejde. Dagen sluttes af med et forældrearrangement for 1.årgangsforældre om aftenen med samme emne. 
   
 • Politisk debatarrangement
  Lokale politikere deltager i politisk debatarrangement for skolens 2. og 3.g samfundsfagshold samt 2.hf
   
 • Mød din fremtid: Arrangement for afgangselever
  BG’s gamle elever kommer og fortæller nuværende elever om, hvilken uddannelse/karriere de har valgt efter BG.
  Derudover deltager vi også i karrieretanken på Tårnby Gymnasium, hvor der er en masse videregående uddannelser repræsenteret
   
 • SRP-værksted
  finder sted i 3.g’ernes skriveperiode som et tilbud, hvor eleverne kan sidde og skrive i lokaler på gymnasiet med vejledning af tidligere elever, der er studerende i de relevante fag.
   
 • SSO-værksted
  finder sted i 2.g’ernes skriveperiode som et tilbud, hvor eleverne kan sidde og skrive i lokaler på gymnasiet med vejledning af tidligere elever, der er studerende i de relevante fag.
   
 • Historiedagen 
  Heldagsarrangement i København for alle 2.g’erne
   
 • Kan du se huen!
  Indleder afgangselevernes sidste gymnasieår med en peptalk om årets udfordringer og planlægningskrav.
   
 • Kick off!
  2.g’erne indleder gymnasieåret med en gennemgang af årets udfordringer og en introduktion til den afsluttende SRO. 
   
 • NV-Tivolitur
  For alle 1.årgangselever arrangeret af naturfagslærerne med spændende foredrag i bl.a. "Det gyldne tårn"