Nærvær

På Brøndby Gymnasium har vi i skoleåret 2019-20 arbejdet med at justere vore tre fokusområder. Med evidens fra bl.a. den nationale elevtrivselsundersøgelse fra december 2018 har vi fastholdt idræt og IT som centrale fokusområder suppleret af nærvær, som det nye tredje fokusområde.       

Valget faldt på nærvær. Dels fordi vores elevtrivselsundersøgelse identificerede det som en af vores vigtigste værdier. Nærhed kommer også til udtryk i vores nye motto, der netop lyder ”Det lille gymnasium med den store effekt”.

Vores nye vision sammentænker idræt, IT og nærvær som indsatsområder og værdier, og gør ”den store effekt” mulig.

 
 

Vores undervisningsmiljøevalueringen fra 2019 bekræfter desuden, at nærvær er en fælles værdi. Det udspringer af en mangeårig praksis, der også har med gymnasiets størrelse at gøre. Vi har gennem tiden udviklet en særlig dialogbaseret undervisning, som er affødt af gymnasiets lille størrelse. Gymnasiets størrelse giver nemlig mulighed for at komme meget tæt på den enkelte elevs faglige og dannelsesmæssige udvikling.

Visionen, ”Det lille gymnasium med den store effekt”, fremhæver desuden den tætte lærer-elevrelation samt vigtigheden af, at den enkelte elev bliver set.

 
 

Nærvær udtrykker den følelse, eleverne skal opleve ved at gå på gymnasiet. Det gælder både i relationen lærer-elev og elev-elev – også på tværs af årgange. Nærvær handler om ”varme” relationer, hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Nærvær er endvidere en del af elevernes udvikling i form af støtte til og opbakning til hver eneste elevs faglige udvikling og dannelse. Læreren er nærværende og vidende om elevens faglige udvikling og læreren er dialogindbydende.

Elevens faglige og personlige udvikling styrkes i særlig grad på Brøndby Gymnasium og elevtrivselsundersøgelsen dokumenterer med fakta vores vision om det lille gymnasium med den store effekt. 

Det lille gymnasium med den store effekt vedrører alle vores elever.

Ved udgangen af skoleåret 2019-20 står vi med den helt nye erfaring; 1. HF’s første skoleår. Vi er i fuld gang med både at evaluere vores erfaringer med 1. HF (inkl. reformeringen af HF-uddannelsen) og at planlægge 2. HF’s forløb.

Vi er overbevist om, at de tre fokusområder idræt, IT og nærvær vil være en perfekt værdiramme for vores arbejde med en succesfuld HF-uddannelse.

 

Se tallene opgjort på de 5 hovedområder her (tallene er taget fra Børne- & Undervisningsministeriet’s hjemmeside