Skolepenge

Brøndby Gymnasium er en privat selvejende institution. Det koster 2.150 kr. pr. måned (pris pr. 1.4.2019 ) at gå på BG. 

I skolepengene indgår undervisning, undervisningsmaterialer samt frugt- og frokostordning

Elevbetalingen/skolepengene betales forud for alle 12 måneder (august-juli) alle 3 år for STX og 2 år for HF. Der gives søskenderabat på 15%. 

Hvis du er Team Danmark godkendt og vælger at tage STX på 4 år eller HF på 3 år, så er sidste år til halv pris.

Ved skolestart vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 1.200 kr.
 

Ved udmeldelse

Der betales skolepenge til og med den måned, udmeldelsen finder sted.
 

Fripladstilskud

Da der kun er begrænsede midler, kan man som udgangspunkt ikke forvente at få fripladstilskud som 1.g elev. 
Læs mere om reglerne for fripladstilskud her.

 

Forsikring

Brøndby Gymnasium har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Gymnasiet er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring, der skal dække, hvis eleven kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv.

Læs mere her.
 

Ekskursioner mv.

Ved ekskursioner mv. kan der være en deltagerbetaling, der dog højst kan udgøre 100 kr. pr.døgn pr. deltager.
 

Studieture:

I 2.g og 2h kommer eleverne på studietur med 2 af deres lærere.

Rejserne koster mellem 4.000-5.000 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Denne pris er inklusiv transport og udflugter. 

Rejserne betales af eleverne selv. 


I 3.g kan der forekomme en faglig udlandsstudietur if forbindelse med et studieretningsfag på A-niveau og/eller et valgfag på A-niveau.

Dette er noget der aftales i de enkelte klasser mellem elever og lærere.

Turen er typisk af kortere varighed (2-4 dage).