Publiceret 26-09-2020 af Pia Sadolin

Nyt – nu i september i regnvejr :-)

Nogle gange mangler man den friske bemærkning eller positive optakt til det, man gerne vil sige. Det må jeg konstatere i dag, hvor jeg sidder og skal indlede ugens nyhedsbrev.

 

Torsdag spiste jeg frokost med 2.s i kantinen. Maden var god, stemningen hyggelig og 2.s kunne se frem til at få klasselokalet tilbage.

 

Vi har haft 4 dage med intro for 2 x 8.klasseelever fra Brøndbyvester Skole og dem havde vi isoleret i det nye lokale, Ebbe Skovdahl Lounge (ESL). Efter aftale med Brøndby Kommune gennemførte vi de to introkurser og det er en oplysningsopgave, vi gerne tager på os, som lokalsamfundets ungdomsuddannelsestilbud, men samtidig er det en opgave som denne gang krævede ekstra forberedelse pga. corona-situationen. Tak til 2.s, som nu er tilbage i eget lokale, der er blevet grundigt afsprittet. Eleverne fra 8. klasserne på Brøndbyvester Skole var glade for forløbet og opførte sig rigtig fornuftigt.

 

Der er en balancegang i alt vi gør for øjeblikket og en konstant afvejning af risiko. Vi afholdt onsdag Digital Dannelsesdag – næsten som vi plejer. Forskellige foredrag, årgangsvist i kantinen om sociale medier og cybersecurity. Vore elever er tydeligvis mere vidende end tidligere årgange. Dels er deres forudsætninger fra grundskolen omk. sociale medier mærkbart større, dels har faget informatik stor betydning for elevernes digitale vidensniveau. Elever med informatik på C-niveau og især på B-niveau står meget stærkt med hensyn til teknologiforståelse. Det er en frugtbar konstatering.

 

Aftenarrangementet for 1. årgangsforældrene om digital dannelse forløb rigtig fint med masker og afstand. Det blev afsluttet med en snak om bl.a. det kommende valg af forældrerepræsentant til gymnasiets bestyrelse. Mindst én forældre var interesseret, så det tegner godt! Skulle man være interesseret, men var forhindret i mødet i onsdags, må man meget gerne sende mig en mail. På det kommende bestyrelsesmøde vil vi drøfte valgproceduren.

 

Som sagt ovenfor drøfter vi løbende risiko ift.. arrangementer. Det har betydet, at vores traditionsrige BG-festival i Stadionhal 1, som skulle foregå 8.10. er aflyst. Også Intro 2 for de nye studieretningsklasser og 1.hf vil få et andet forløb, da vi ikke kan gennemføre et 2-dages arrangement med overnatning. Vi overvejer lige nu, hvad vi gør i stedet. Vær indstillet på, at arrangementer over mere end én dag ændres og at arrangementer, hvor alle skulle samles også ændres. Vi skal nok give besked i god tid.

 

Kommende studieture ligger heldigvis først ret sent i forårssemestret. Ind til videre afventer vi udviklingen i corona-situationen, inden vi går i gang med detailplanlægning og bookning.

 

På baggrund af de aktuelle smittetal har vi besluttet at skærpe forholdene i især fællesområderne. Vi er klar over, at det ikke gør situationen nemmere for elever og lærere at håndtere, men anser det for nødvendigt. Læs reglerne her

Næste uge skulle gerne forløbe fredeligt. 3.g’erne går i gang med det sidste flerfaglige forløb, som er en slags generalprøve på deres SRP i foråret. 1. årgangs stx-elever er blevet screenet i både matematik og læsning og deres resultater vil bl.a. medvirke til at kvalificere deres valg af studieretning, som ligger lige om lidt og som konstituerer de nye studieretningsklasser. Hele 1. årgang skulle gerne drage i Tivoli i slutningen af næste uge og fornøje sig med forlystelsernes naturvidenskabelige indhold. Det foregår udenfor og vi krydser fingre for, at Tivoli holder åbent.

 

Sidst men ikke mindst offentliggjorde Team Danmark Evalueringsrapporten vedrørende Team Danmark-ordningerne på de gymnasiale ungdomsuddannelser (læs nærmere her). Rapporten er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut, IDAN. Rapporten afdækker interessante resultater, og der er også forslag til fremadrettet udviklingsarbejde. 

 

Et par vigtige resultater har jeg listet her (og man kan med fordel få et overblik over resultater i indledningen og i det opsummerende, afsluttende kapitel):

- Resultaterne viser en meget stor tilfredshed med ordningen for både atleter, skoler og specialforbund. 

- Atleter oplever både et fagligt og sportsligt løft med TD-ordningen

- Det gennemsnitlige tidsforbrug på uddannelse og elitesport er 80 timer/ugentligt, og det er en stigning på 10 timer i forhold til resultaterne fra 2009-evalueringen. De 10 timers øgning, skyldes primært en stigning i de sportslige aktiviteter.

- På trods af et tætpakket ugeskema, klarer atleterne sig godt fagligt, både når man ser på det reelle karaktergennemsnit, og når man ser på "løfteevnen" (modelberegning af forventet karaktergennemsnit på baggrund af socioøkonomiske baggrundsdata), som er + 0.3. Dvs. at atleterne opnår 0.3 højere gennemsnit end ”forventeligt”. 

 

Brøndbymodellen er et velafprøvet værktøj for vore idrætsaktive elever, hvad enten de er elite eller amatører. Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at modellen virker – det er så absolut vore dygtige læreres og ikke mindst idrætskoordinatorers fortjeneste.

 

Det kan godt være, jeg ikke kunne finde ”den gode start” på Nyt fra BG, men det endte nu alligevel meget godt :-)


God weekend – og på med regntøj, gummistøvler og værnemidler.


Pia Sadolin

template-img