Publiceret 18-09-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra Gymnasiet

I lørdags kom 2.s hjem fra en fantastisk studietur til Østrig. Der er rigtig gode opslag og videoer på BGs facebookside. I dag, fredag, har Udenrigsministeriet udvidet antallet af lande, der advares mod pga. forhøjet smittefare. Blandt de 4 nye lande er Østrig. Samtidig er Danmark blevet ”rødt” i Norge. Så smittefaren er vokset.

BG har hidtil gået fri og vi gør alt, hvad vi kan, for ikke at komme i en situation, hvor elever og lærere skal sendes hjem pga. smitte med Covid19. Rigtig mange elever har været forbi kontoret og udtrykt bekymring for evt. ny lock down.

BG hilser derfor også den nye store indsats med test for antistoffer velkommen. Men vil dog gøre opmærksom på, at hvis en test er positiv, dvs. at man har dannet antistoffer mod Covid19, skal man ikke bare feste derudaf, men fortsat overholde alle gældende retningslinjer og forsigtighedsprincipper. Dels vides det ikke, hvor længe antistofferne er aktive, dels er Coronavirus kendt for at mutere. Læs om den stort anlagte test af 1.3 millioner danskere her

For at beskytte BGs lærere yderligere har vi indkøbt visirer. Disse kan evt. bruges sammen med mundbind. BGs pedel, Zisan, har testet visirerne ift. beskyttelsesevne og funktionalitet. Han er tilfreds med resultatet. Nu mangler vi lærernes (og elevernes) vurdering:

Jeg har nu været på besøg i de 4 nye klasser/hold på første årgang. Det har været en fin oplevelse og nu har jeg et indtryk af de nye elever fra både introarrangementet, hvor de slog sig løs så godt forholdene tillod det og fra den mere seriøse side ifm. præsentation af studie-ordensreglerne og gymnasiets forventninger til elevernes faglige indsats.

Det er mit indtryk, at Corona-krisen har den positive konsekvens, at elever, medarbejdere og ledelse i endnu større grad har fået en fælles forståelse for gymnasiets betydning som uddannelsesinstitution og samlingssted. I stedet for bare at tage gymnasiet for givet er vi i højere grad opmærksomme på det privilegium, det er at kunne tage en gymnasial uddannelse.

I dette skoleår vil BG fokusere på en række indsatsområder, såvel obligatoriske som lokale. De kan ses på hjemmesiden under menuen: kvalitetsudvikling og er godkendt af bestyrelsen.

Det er vigtigt for os, at den nye HF-linje bliver godt integreret som en naturlig del af vores tilbud til unge uddannelsessøgende og det er vigtigt, at vore fokusområder står stærkest muligt. Idræt og It har vi arbejdet med i årevis og der kommer hele tiden nye ideer og forbedringer. Nærvær er vores nye formulerede fokusområde. Det er vokset frem af vores praksis, som det særlige kendetegn ved ”det lille gymnasium, med den store effekt”, men det er samtidig en værdi, som vi skal italesætte tydeligere både i vores didaktiske praksis og som organisatorisk del af Brøndby Modellen.

Hav en dejlig weekend i det skønne solskinsvejr.

Pia Sadolin

template-img