Publiceret 08-09-2020 af Pia Sadolin

Mentorordning

For 5. gang løber mentorordningen henover et skoleår på BG.

12 elever på erhvervsøkonomi er blevet matchet med 12 engagerede mentorer fra private virksomheder, offentlige virksomheder, organisationer og klubber.

Lektor i erhvervsøkonomi og studievejleder Maja Schomacker (længst til højre) har igen i dette skoleår sammensat nogle spændende rammer for mentorordningens afvikling.

Vi håber både elever og mentorer får en berigende proces, trods corona-omstændighederne.

Sidstnævnte forhindrede desværre en del mentorer i at kunne deltage i opstartsmødet.

template-img