Publiceret 20-05-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra Gymnasiet, Uge 10 ct (coronatid)

I skrivende stund er der indkaldt til partilederrunde om en mulig genåbningsfase 2,5.

Der skal ikke herske tvivl om, at alle gymnasieinteressenters øjne er rettet stift mod målet: at få 1. og 2. årgang tilbage på gymnasierne inden sommerferien.

Det kunne f.eks. være med virkning fra uge 23 og til og med uge 26. Hvorefter alle kan gå rigtigt på sommerferie.

I denne og næste uge er der skriftlige prøver for alle, men fra uge 23 starter den almindelige undervisning igen og vore elever har så mundtlige prøver i uge 25 og 26.

3.g’erne har den sidste mundtlige eksamen i uge 25 og dimiterer i uge 26. 1. og 2.årgang har for 1. og 2.g’ernes vedkomne mundtlige prøver (forsvar af henholdsvis DHO og SRO) i uge 26. Det ville være så meget bedre om disse mundtlige prøver i 1.g og 2.g kunne gennemføres med fysisk fremmøde frem for virtuelt.

Summa summarum: Vi vil have 1. og 2. årgang tilbage fra uge 23. Vi er klar :-)

Som Emma i 2.i udtrykte det: Jeg orker ikke at skulle starte 3.g efter sommerferien med virtuel undervisning i Teams – hvor godt det så end har fungeret de seneste måneder!

For 3.g’erne er de skriftlige eksaminer skudt i gang med dansk stil og derefter følger yderligere en skriftlig prøve, inden eleverne så også vender tilbage til almindelig undervisning og forberedelse af det mundtlige forsvar af SRP. De ved nu, hvilke eksaminer, de skulle have været oppe i. Nogle jublede, andre græd – eller ærgrede sig – fuldstændig som hvis de havde gennemført normal eksamen :-)

For 3.g’erne vil den varslede partilederrunde om en mulig genåbningsfase 2,5 nok snarere koncentrere sig om, hvorvidt der gives grønt lys for studenterkørsel og om de må køre afsted i kortege over til modtagelse på Brøndby Rådhus. Studenter med 12 i huen fra sidste mundtlige eksamen plejer at skulle løbe efter vognen fra BG over til Rådhuset. En festlig tradition, som vi meget gerne vil kunne gennemføre også i år.

Nu er studenterafslutningen 2020 ikke, som den plejer at være. Det er nogle mere barske erfaringer, vores studenterårgang får med i bagagen. Fra krisehåndtering på eksamensniveau til krisehåndtering på samfundsniveau er der trods alt noget af et spring. Til gengæld kan 2020-studenterne om mange år berette om, hvordan deres studentereksamensafslutning formede sig og hvilke ofre, de måtte bringe for at få smittespredningen i bund. En sådan fælles erfaring kan knytte studenterne endnu tættere sammen i bevidstheden om, at de ofrede noget af deres frihed for at andre kunne redde livet. Mon ikke undervisningsministeren vil nikke til den udlægning :-)

 

Hav en dejlig Kristi Himmelfartsferie.

Pia Sadolin

template-img