Publiceret 15-05-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra Gymnasiet, Uge 9 ct (Coronatid)

Så er foråret for alvor sprunget ud og om godt en måned, er det studenternes tur.

Det har været en hektisk uge.

Vi lagde ud med offentliggørelse af eksamensplanen: 2 skriftlige eksaminer og 1 mundtlig. Efterfulgt af en gang virtuel Bingo-banko med vores egen Banko-Kalle fra Thisted. Suverænt sjovt. Med mange spillere, både elever og lærere - der var også fine præmier :-)

Forarbejdet var gjort rigtig godt med ”salgsvideoen” auf Deutsch, der er BGs indtil videre mest sete opslag.

Vicerektor Sanne og jeg holdt to møder midt på ugen. Det første for alle 1.g og 1.hf-elever plus forældre. Det andet for alle 2.g-elever plus forældre. I forvejen havde vi sendt tidsplaner ud for resten af skoleåret og møderne foregik i YouTube med gennemgang af planerne. Der blev diskuteret prøver, undervisning, karaktergivning, arbejdspres og trivsel. Vi oplevede begge møder som velbesøgte og som en slags ventiler for både afklaring og luftning af frustrationerne. Så tusind tak for jeres deltagelse.

Møderne gav os et klart indtryk af, hvor svært det er at være hjemsendt og uden fysisk kontakt med sine venner. Det gav os også muligheden for at erfaringsudveksle omkring den virtuelle undervisnings kvalitet og indarbejdelse af (nye) studievaner.

På et efterfølgende (virtuelt) møde med alle lærerne drøftede vi indsparkene fra YouTube-møderne, undervisningen, den fortsatte udelukkelse af 1. og 2. årgang samt afslutningen af skoleåret. Naturligt nok samledes interessen om 3.g’ernes muligheder for at fejre deres sidste eksamen, studentermiddag, dimission og vognkørsel.

Med Partilederrunden i aftes (torsdag den 14.5.) tegnede der sig en lidt lysere udsigt for vognkørselsmuligheden. Derfor var det med en vis portion optimisme Sanne og jeg drog på turné rundt til alle 3.g’erne i dag (fredag den 15.5.) for at orientere om afslutningsplanerne.

Det er åbenlyst, at traditioner og ritualer i den grad definerer afslutningen på gymnasietiden. Man skulle næsten tro, det kun er dem, eleverne har indledt 3 års skolegang i gymnasiet for at opnå :-)

Det har de slet ikke lyst til at eksperimentere med, men ret beset har de været forsøgskaniner lige fra de startede i 1.g. Justeringen af gymnasiereformen i 2017 banede vejen for en række nye tiltag, som bl.a. skulle have været testet til studentereksamen.

En af dem får de kommende studenter så fornøjelsen af. Det mundtlige forsvar af SRP. Jeg håber, de vil få en lærerig oplevelse, gøre det rigtig godt og blive den årgang, der starter en ny tradition på BG med den mundtlige SRP-eksamen.  De ønskes held og lykke.

Vi lovede 3.g’erne at tilstræbe et afslutningsforløb, der ville ligne de tidligere årganges så meget som muligt. Alle er dog også klar over, at arrangementerne bliver mere klasseorienteret. De store forsamlinger med hundredvis af deltagere er aflyst for i år. Inden for rammerne af sundhedsansvar og klare retningslinjer skal vi nu nok få det til at fungere og med mottoet: Det lille gymnasium med den store effekt står vi rustet til opgaven.

Med opbakningen og medspillet fra jer alle sammen går vi ind i uge 10 ct, hvor de skriftlige studentereksaminer starter. Det bliver også en uge, hvor I vil høre mere om vores nye morgentræningssatsning, som sker i samarbejde med Brøndby eSport. Det er et tilbud, der har været overvejet i lang tid. Man kan sige, at Coronakrisen har sat fokus på computerskills og dermed skabt momentum for at sætte gaming som linjeidræt på programmet nu – eller fra og med næste skoleår.

Under normale omstændigheder ville dagens fredagsgodmorgen have været det sidste i dette skoleår, men med 3.g’ernes og alle de andre elevers tilbagevenden til almindelig undervisning i ugerne 23 og 24 fortsætter jeg med at stå ved indgangen fredagmorgen frem til uge 25.

Til sidst har jeg lagt et link til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils hilsen til 1. og 2. årgang. En hilsen, hvor hun forklarer, hvorfor I fortsat skal holdes hjemme og samtidig roser jeres udholdenhed til skyerne. Det er lige før, man aner en fædrelandspatos med jer som Danmarks frihedskæmpere.

https://www.facebook.com/watch/?v=277030433426644

God weekend,

Pia Sadolin

template-img