Publiceret 08-04-2020 af Pia Sadolin

Genåbning af BG

Kære elever,

Så er vi kommet lidt længere mht. at kunne planlægge en genåbning af Brøndby Gymnasium for 3.g’erne.

Det bliver jo desværre ikke med deltagelse af os alle sammen og krammekø.

Planen ser foreløbig således ud:

Uge 16: online undervisning som før Påskeferien for alle. Imens klargøres skolen til at huse 3.g-eleverne og de lærere, der møder til den fysiske undervisning. Skemaet justeres, så 3.g’ernes fysiske fremmøde kan modsvares af et sammenhængende skema – nogle lærere kan skulle fritages for fysisk fremmøde. Der skal laves aftale omk. frokostordningen og hvordan den skal praktiseres. Der skal udarbejdes instrukser om adfærd og hygiejneregler osv.

Uge 17, 18, 19 og 20 planlægges med fysisk fremmøde for 3.g-erne i en tilpasset og justeret ramme., suppleret med onlineundervisning.

Vi er naturligvis ifm. vores planlægning meget interesseret i at vide, om der er 3.g-elever i risikogruppen.

Jeg henviser til Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning, hvor man på s. 7 kan se hvilke særlige risikogrupper, Sundhedsstyrelsen henviser til: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-ungdomsuddannelser

Elever, der måtte være i risikogruppe bedes hurtigst muligt efter Påske meddele dette til vicerektor Sanne Midtgaard: sm@brondby-gym.dk

Ang. eksamensterminen er der i skrivende stund ikke noget nyt. 1.g, 1.hf og 2.g skal have årskarakterer konverteret til prøvekarakterer og skal således ikke til officiel eksamen, mens det endnu ikke vides, hvad beslutningen bliver for 3.g og 2.hf.

Så vi må gå på Påskeferie med tillid til, at der nok skal findes en god løsning for de kommende studenter og hf’ere.

Med venlig hilsen

Pia Sadolin
Rektor

template-img