Publiceret 27-03-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra gymnasiet – status på uge 2 ct (coronatid)

Så kom meldingen om yderligere forlængelse af lukningen af gymnasierne mv. Jeg har tidligere på ugen orienteret både elever og forældre. Vicerektor Sanne Midtgaard har tilpasset SRP-forløbet, således at anden skriveperiode også bliver 100% virtuel.

På baggrund af forlængelsen holdt BGs lærerkollegie og ledelse statusmøde i tirsdags (den 24. marts), hvor vi både gennemgik erfaringer med den virtuelle undervisning og drøftede konsekvenserne for SRP-processen med fortsat virtuel vejledning. Mit Indtryk var – trods omstændighederne -  en optimistisk stemning med en positiv vurdering af det digitale set up ift. at følge 3.g’ernes skriveproces. Ret beset oplevede flere vejledere, at de kunne komme tættere på eleverne med brug af MS Teams som dialogværktøj.

Flere lærere udtrykte også oplevelsen af en mere tilpasset dosering af den almindelige undervisning i hverdagen. Oven på en tendens til overophedning af lektiemængden i uge 1, var man ved at finde niveauet – i samarbejde med eleverne. Så på det faglige område synes der at være etableret en modus vivendi. Anderledes på det mentale plan: Nu er det barskt.

Lukketiden er forlænget yderligere, men der er ikke sat en troværdig udløbsdato på. Gaderne bliver stadig mere tomme. Myndighederne troede, Corona-virussen kunne blive i Kina. Ligesom Sars. Men vi har alle måttet erkende: Corona er anderledes. Ikke så dødelig heldigvis, til gengæld voldsomt smitsom. Danmark skulle (måske) nok have gjort, som WHO anbefalede og som vi gør nu: test, test, test.

Rygterne i ugens start om, at der manglede testkits, fik mig til at kontakte Danske Gymnasier for at organisere en fælles donation af værnemidler (f.eks. mundbind, beskyttelsesbriller o.lign.). Vi er heldigvis blevet overhalet inden om af universiteterne, der har oplyst, at de har udstyr til at gennemføre testning af Corona-virus som supplement til hospitalernes testkapacitet. Det er jo super godt – og på tide! Universiteterne løfter en vigtig opgave lige nu og de kommende dage.

For jer elever tror jeg, det er vigtigt at få sat ord på tankerne. Testning for Corona er måske ikke det, der optager jer mest. Det er måske snarere den manglende fysiske kontakt og jeres daglige samtaler om alt muligt.

Derfor lyder min opfordring: Snak sammen, som om I sad i sofaerne på BG. Visualiser for jer selv, hvordan det ville være og hvad I gerne ville snakke om. Kort sagt: Lav virtuelle sofagrupper. Kald det bare virtuelle frikvarterer og snak løs om alt det, der optager jer.

Koble af på den mediebårne nyhedsstrøm. I behøver ikke alle gentagelserne. Bekymringer er der nok af. Beslut hvornår I vil være tilstede i nyhedsstrømmen.

Og så er der også en hel anden slags viden: den uautoriserede. Den findes i mange former. Én af disse former er noget, alle ejer lidt af, nogle meget. Måske kan vi kalde den livskundskab eller Køkkenbordskundskab (Nils Christie). Den består af det, vi har lært af livet om livet. Vi ved alle sammen noget. Vi har erfaringer om livet fra lige siden, vi blev født. Vi tumler hele tiden med problemer og spørgsmål, som vi drøfter med hinanden over køkkenbordet eller under aftensmaden. Nogle gange har vi haft alt for travlt til at nå det. Men det var dengang. Før corona. Nu har forudsætningerne for køkkenbordssamtalerne aldrig været bedre. Vi har fået mere tid til rådighed med hinanden. Det er nu vi kan rette op på det moderne vidensamfunds paradoks: Vi ved måske mere om verden, men mindre om hinanden. Lad den uautoriserede viden blomstre :-)

Og sæt så alle de mange krammere ind på kontoen. Både dem I har til gode og dem I skylder. Jeg lover, at vi nok skal få Krammekøen tilbage.

Rigtig god weekend.

Pia Sadolin

template-img