Publiceret 21-08-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra gymnasiet, august 2020

Skoleårets 2. uge

Kick off for 2.g’erne og Ka’ du se huen for 3.g’erne og 2.hf’erne foregik i kantinen i løbet af ugen.

Den ene dag var det med alle 2.g’erne – i god afstand – i kantinen. Vicerektor Sanne Midtgaard, vejleder Thomas Anker og rektor Pia Sadolin underholdt 2.g’erne med et overblik over det år, de alle sammen skulle i gang med.

Vi snakkede med 2.g’erne om de erfaringer, de havde med fra forårets nødundervisning, både omk. læring og undervisning og om deres oplevelse af de fraværende sociale relationer. Nu er vi her så igen alle sammen, men coronaen er der også stadig. Vi skal håndtere den fornuftigt og innovativt. Vi skal tage de gode erfaringer fra sidste semester med og vi skal lave nye måder at være sammen på socialt.

2.g er fortsat det svære år, hvor man står midt i det hele med stort arbejdspres og mange afsluttende B-niveauer. De faglige krav får lige et ekstra nyk. Planlægningen bliver helt central.

Thomas lavede en præsentation af gode planlægningsværktøjer i relation til Sannes orientering om 2.g-årets gang. Pia opfordrede til at gå aktivt ind i medskabelsen af nye traditioner, at være innovativ og klar på, at det vi er vant til ikke alt sammen kan lade sig gøre i de nye corona-dikterede rammer.

Ka’ du se huen blev afholdt af to omgange: én for 3.g’erne og én for 2.hf’erne. Det var igen Thomas, Sanne og Pia, der var på banen.

Det er nu noget helt særligt at stå overfor sidste årgang og snakke med unge voksne, der er ved at være klædt på til at planlægge deres fremtid efter BG. De er blevet fagligt dygtige og personligt dannede og ved meget mere om, hvem de er og gerne vil være. Og så er de rollemodeller for de nye elever på BG. Det forpligter ift. at følge sine drømme, tænke sig om og være i stand til at ændre adfærd, når situationen kræver det.

Også overfor sidste årgang påpegede Pia, at nye traditioner skal etableres på BG i overensstemmelse med, hvad årgangen selv gerne vil realisere og hvad, der kan kvalificere gymnasiet som helhed.

Udsigten til den store skriftlige opgave, mundtlig prøvetræning, dimission og studenterkørsel fylder meget og elevernes interesse for at afslutte det sidste BG-år og give den gas er mega motiverende for alle.

Det er for os alle på BG meget berigende at møde de unge mennesker her ved skoleårets start og mærke forventningen, gensynet, lysten til at være sammen.

I næste uge er der hyttetur og introafslutning. Det vil være med 1. årgang i centrum. Det bliver helt sikkert også en fornøjelse at lære alle de nye elever godt at kende. De får et introforløb, som er tilpasset den nye corona-virkelighed. Stor cadeau til tutorerne, som virkelig har taget opgaven på sig. Dilemmaet for tutorerne har helt klart været at gøre introforløbet lige så festligt og sammenrystende, som de selv oplevede det, dengang de startede. Den større afstand og fraværet af alkohol gør det sværere at smide genertheden og mingle ubesværet.

Vi forstår de unges dilemma, men jeg har en klar oplevelse af, at det går meget bedre end frygtet. Og at lysten til at lære hinanden at kende og skabe nye venskaber og/eller styrke de gamle nok skal overvinde genertheden ganske hurtigt – måske med længere tilløb.

Mange er blevet testet, siden vi startede det nye skoleår. Både medarbejdere og elever. Ind til videre har resultaterne været negative. Og det er jo, sjovt nok, positivt.

Jeg har som sædvanlig startet fredagen med at sige godmorgen ved hoveddøren. Nu i selskab med håndspritten. Eleverne er lige så søde, som de plejer. Vi skal nok passe godt på dem.

Pia Sadolin
Rektor

template-img