Publiceret 05-06-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra gymnasiet, Uge 12ct (coronatid)

En græsk amfora, Grækenland som demokratiets vugge, en antik reference til Grundlovsdagen. Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik VII Danmarks Riges Grundlov. Enevælden afløstes af det konstitutionelle monarki og konstitutionen (forfatningen) baserede sig på den demokratiske styreform. Danmark var blevet et grundlovssikret demokrati.

Men demokrati er ikke bare et system eller en samfundsmæssige styreform, men en livsform (Hal Koch). Det tager tid at blive et livskraftigt demokrati. Den gensidige forståelse og respekt er demokratiets væsen. Det er ikke et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det har vi i Danmark brugt generationer på at opøve. Det demokratiske sindelag er en muskel, der konstant skal trænes.

Coronapandemien har været/er en udfordring. Der er vedtaget nødlove, som begrænser vores demokratiske frihedsrettigheder. Det er helt afgørende for demokratiet, at disse nødlove ikke bliver permanente. Når Danmark igen lukker op, skal det ske som en demokratisk genoplukning, hvor de politiske holdninger til genoplukningen kan brydes og hvor der helt naturligt er plads til, at meninger udveksles.

Den danske befolkning har udvist en bemærkelsesværdig demonstration af solidaritet og tillid til myndighederne. Regeringen har appelleret til at udvise samfundssind og befolkningen har taget det meget alvorligt for at komme gennem krisen. Samfundssind er nødvendigt i en akut krisesituation, men det demokratiske sindelag rækker længere. Det er den livsform Hal Koch definerede, der rummer den forståelse, at vi trods uenigheder kan leve sammen. Vi skal aldrig blot adlyde, men vedholdende være kritiske borgere. Demokratiet skal ikke kun forstås, det skal leves.

I gymnasiernes arbejde med almen dannelse er betydningen af det demokratiske sindelag helt central. Eleverne trænes i selvstændigt at formulere de kritiske spørgsmål, at diskutere forskellige opfattelser, at udfordre systemet og autoriteterne, at forstå demokratiets grundlæggende værdier. Kort sagt konstant at søge dialogen for at blive klogere på sig selv og andre.

Grundlovsdagen i dag kunne ikke fejres, som vi plejer. Jeg var faktisk inviteret til at holde grundlovstale i Brøndby. Det havde jeg set frem til. Det bliver så næste år.

Til gengæld kan jeg med alle de kommende studenter glæde mig over, at den traditionsrige vognkørsel bliver mulig og vi er derfor i fuld gang med at planlægge kombinationen dimission og vognkørsel.

Besøget i Byrådssalen på Brøndby Rådhus med borgmestertale og buffet kan desværre ikke realiseres, men en lille tur rundt på Rådhusets parkeringsplads, så studenterne, der fik 12 i sidste mundtlige eksamen, kan løbe efter studentervognen fra gymnasiet over til Rådhuset, kan godt gennemføres.

Jeg håber også, det kan lade sig gøre at lave fælles dimission i Laudrup Lounge for alle studenter på én gang. Der er mange fordele ved at have et godt samarbejde med Brøndby IF bl.a. at kunne låne klubbens største restaurationslokale til en fantastisk ramme om afslutningen på 3 års gymnasial uddannelse.

Skulle det vise sig ikke være forsvarligt af sundhedsmæssige grunde at lave den store fælles dimission i Laudrup Lounge (1000m2) har vi naturligvis en alternativ plan med klassevis dimission, som de kommende studenter allerede loyalt har indrettet sig på.

Jeg synes, de unge hele vejen igennem har handlet forbilledligt og udvist samfundssind. Det har været og er en fornøjelse at få 1.hf, 1.g og 2.g tilbage. Der er ligesom en ny aura omkring dem.

Jeg glæder mig til, at vi igen kan lette så meget på restriktionerne, at de alle kan fortsætte deres udvikling som håbefulde (om ikke sorgløse) demokratiske borgere med et sindelag, der bygger ovenpå generationers erfaringer med den demokratiske styreform. Verdens bedste.


Pia Sadolin
Rektor

template-img